Açıklama

SEMBOL  :O
MOLEKÜL AĞIRLIĞI :16 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI  :- 183o C

 

Dünya atmosferinin %21’ ini oluşturan oksijen veya O2, renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Oksijen yaşamı destekler ve yanmayı mümkün kılar. Dünyamızda bulunan en bol elementtir. Okyanusların % 85’ i, kayaların ve minerallerin %46’sı, insan vücudunun % 60’ ı oksijendir.
Oksijen yanıcı değildir, yanmayı mümkün kılar. Havada yanabilen tüm materyallerin daha hızlı yanmasına neden olur. Yanmayı hızlandırma özelliği nedeniyle bir çok endüstriyel uygulamada kullanılır.

 

KULLANIM ALANLARI
Cam üretimi
Kimyasalların üretimi
Çelik üretimi
Metallerin üretimi ve metal eşya imalatı.
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
Su hazırlama ve atık su arıtma

Açıklama

SEMBOL CO2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI 44 gr / mol
KAYNAMA NOKRASI – 78,5o C

 

 

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan ve kolayca sıvılaşabilen bir gazdır. Yaşam döngüsünün içinde önemli bir yeri vardır; insanlar ve hayvanlar solukları ile CO2 verir, bitkiler bu CO2 yi solur, oksijeni verir. Oksijeni insanlar ve hayvanlar solur.
Kaynama noktasında süblimleşir, yani katı halden direkt gaz fazına geçer. Karbon dioksitin katı haline kuru buz (İngilizce, dry ice) denir.

 

KULLANIM ALANLARI
Gazlı içecek üretimi, karbonatlama
Gıda üretimi, soğutma, dondurma, paketlemede koruyucu gaz.  Daha fazla bilgi için Gıda Gazları.
Atık su işleme, alkali atık suların nötralizasyonu
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu gaz oluşturmak için.

Bitki yetiştirme, sera atmosferinin zenginleştirilmesi
Kağıt ve kağıt hamuru üretimi
PCC (Perisipe kalsiyum karbonat) üretimi
Ekstraksiyon, cafeinsiz kahve üretimi
Yangınla mücadele, karbon dioksitli yangın söndürme tüpleri

Açıklama

SEMBOL C2H2
MOLEKÜL AĞIRLIĞI 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI – 84o C

 

Asetilen veya C2H2 renksiz, çok yanıcı bir gazdır.

 

KULLANIM ALANLARI
Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak.

Açıklama

SEMBOL  Ar
MOLEKÜL AĞIRLIĞI 40 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI  – 186o C

 

Asal bir gaz olan argon veya Ar, dünya atmosferinin % 0,93’ ünü oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan argonun hiç bir kimyasal bileşimi yoktur.

KULLANIM ALANLARI
Alüminyum üretimi, inört atmosfer oluşturmak için.
Yarı iletken üretimi, inört atmosfer oluşturmak ve ısı iletimi sağlamak için.
Floresan ampül üretimi, dolgu gazı olarak.
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için.

Çelik üretimi, kaliteli üretim için.

Açıklama

SEMBOL N
MOLEKÜL AĞIRLIĞI 14 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI -196o C

 

Dünya atmosferinin % 78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle bir çok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir.

 

KULLANIM ALANLARI
Kimyasal üretimi ve kimyasalların korunması, inört atmosfer oluşturmak için
Gıdaların paketlenmesi, inört ( koruyucu atmosfer ) oluşturmak için.

Metal üretimi ve ısıl işlem, inört atmosfer oluşturmak için..
Sağlık hizmetleri, biyolojik örneklerin dondurulması

Açıklama

SEMBOL He
MOLEKÜL AĞIRLIĞI 4 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI -269o C

 

Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan helyum asal bir gazdır. En hafif ikinci element olan helyum , dünyada az bulunmasına karşılık evrende en bol bulunan ikinci elementtir.

 

KULLANIM ALANLARI
Balon dolumu
Süper iletken oluşturulması, manyetik rezonans görüntülemede
Nükleer santrallar, soğutucu olarak
Metal eşya imalatı, kaynak işleminde koruyucu atmosfer oluşturmak için.

Koruyucu atmosfer oluşturma, gaz kromotagraflarda
Derin sualtı dalmada, soluma havası içinde

Açıklama

Ürün Adı : ArCO Serisi Standard Koruyucu Gaz Karışımı
( ArCO-2, ArCO-5, ArCO-8 ArCO-10, ArCO-18, ArCO-20, ArCO-25 )

Kullanım Alanı

Gaz altı kaynağında, alaşımsız ve az alaşımlı çeliklerin birleştirilmesinde koruyucu gaz olarak kullanılır.

İlk Yardım Tedbirleri

Teneffüs Edilmesi : Çalışanın riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya götürülmelidir. Hava girişinde herhangi bir engel olmamalıdır. Eğer solunum zayıflığı varsa veya durmuşsa, derhal suni teneffüs uygulanmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. Daha sonraki tedavi semptomatik ve destek tedavi olmalıdır.